Jaunks grmatas

Aktualittes

2012

<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 

Tikans ar dzejnieci Intu Purvs 13.09.2012Tikans ar jauno dzejnieci Ievu Saliu Salacgrvas bibliotk 11. august
27.08.2012

Trausla, slaida meitene stv nedaudzo klaustju priek. Liekas, viai ir tikai devipadsmit vai divdesmit gadu. Via lasa savu dzeju - tik klusi, ka vartu dzirdt adatiu nokrtam. Bet apbrnojami prliecinoi. Klausmies, un Ieva it k prvras msu acu priek. Nu t ir dzves gudra sieviete, kas tur run. Cilvks, ko Augstkie spki novedui pie atklsmes kas ir cilvka btba, k palikt paam, k meklt sev gaismu. Nav liekvrdbas, nav dzejisku vizuu, uzminamu vai prprotamu mjienu, ir tikai skaidrs vstjums, ko pieemt vai nepieemt. Domu pastiprina brv panta iekj muzikalitte.

Last vairk ...


Salacgrvas bibliotka tetra mkslas cientjus iepriecinja, noorganizjot tikanos ar Silviju Radzobi
22.08.2012

Bijm gandartas par noskau, ko uzbra sirsng saruna ar tetra kritii, pasniedzju, grmatu autori, Latvijas Universittes profesori, cilvku, kam tetris ir dzves piepildjums. Nu jau droi ms, salacgrviei, viu varam saukt par savu cilvku, jo gadu gait via iepazinusi un iemljusi msu pusi, te rodot mieru atptai un radoajam darbam, uz ejieni braucot k uz mjm. Zinm, ka ar tagad eit top jauna grmata. Daudz esam lasjui S. Radzobes tetra izru recenzijas pres, bet oreiz baudjm vias sevii aizrautgo ststjumu par izrdm, aktieriem, reisoriem, tetra kritiku, iemotm grmatm, darbu ar studentiem, k ar nedaudz par savu vasaras prieku pum.

Last vairk ...


Tikans ar tetra zintnieci, kritii un pasniedzju Silviju Radzobi 18.08.2012

18. august 15:00
Salacgrvas bibliotkPar jras meitu Anitu Emsi
17.08.2012

Tikans ar mu cilvku ir gaidts paskums ikvienam. T Salacgrvas novada Salacgrvas bibliotk notika saruna ar Anitu Emsi, mspuses iedzvotju, bijuo bibliotekri un tagad ar dzejnieci. Paskums varja notikt pateicoties Valsts Kultrkapitla fonda (VKKF) atbalsttajam projektam Vienpadsmit zai soi. Gatavojoties Vidzemes 5. Patriotisks dzejas festivlam, kas notiks 11.novembr Salacgrv, sperts krtjais solis. 11 mneu garum notiek tikans ar litertiem.

Last vairk ...


Salacgrvas novadam sava Za uzziu bibliotka
16.08.2012

11.augusts iezmsies Salacgrvas novada bibliotku vstur ar Zas bibliotkas pirmskumu. Pateicoties Salacgrvas novada pavaldbas projektam, kuru atbalstja Eiropas Savienbas Eiropas Lauksaimniecbas fonds lauku attstbai (ELFLA), Salacgrvas novada septim publiskajm bibliotkm tika radta iespja skt veidot Zao bibliotku, k jau Za novada bibliotkm pienkas dart. Iepirktas 57 nosaukumu grmatas (kop 399) par gandrz 2000,00 Ls. Katr no novada bibliotkm - Salacgrv, Ainaos, Mrniekos, Svtciem, Tj, Liepup, Koren atradsies 57 grmatas, kuras vars last vietjie iedzvotji.

Last vairk ...


Sanktpterburgas bibliotekri viesojas Salacgrv
15.08.2012

3.august Salacgrvas novada Salacgrvas bibliotk viesojs Sanktpterburgas eingradas apgabala universls zintnisks bibliotkas (AUZB) darbinieki: Ludmila Budova direktore, Nataja Kustova direktores vietniece zintniskaj darb, Vera Topunova novadptniecbas nodaas vadtja, Jeena Abaimova bibliotku informatv centra vadtja, Nadeda Solovjova zintniski metodisks nodaas vadtja, Aleksandrs Krilovs bibliobusa vadtjs.

Last vairk ...


"PAKPIES, SAJTI DVSELI SAVU" 11.08.2012

JAUN DZEJNIECE IEVA SALIA ATVRS SAVU PIRMO GRMATU11. august 11:00 stunda kop ar Anitu Emsi 11.08.201211. august 10:00 "ZAS BIBLIOTKAS" atvrana 11.08.2012

Grmatu saraksts skatt eit ...Dzejas un mzikas baudjums
24.07.2012

Lec un dziedi Dari ko vari odien atmiu kalorijm ir jsadeg spoi, lai nespie. /Andris Akmenti/

Last vairk ...


Dzeja un dziesmas ar Andri Akmentiu
11.07.2012

11. jlij 15:00 Salacgrvas bibliotek baudsim dzeju un dziesmas kop ar Andri Akmentiu.

Last vairk ...


Jaunks grmatas Salacgrvas bibliotk
10.07.2012

Last vairk ...


Sestais zaais solis
13.06.2012

Valsts Kultrkapitla fonda (VKKF) atbalstt Salacgrvas novada projekt Vienpadsmit zai soi sperts sestais solis. Skot ar janvri, Salacgrvas novad, gatavojoties Vidzemes 5. Patriotisks dzejas festivlam, 11 mneus notiek tikans ar litertiem.

Last vairk ...


Tikans ar dziedtju un dzejnieci GUNU GROTI MAJORI 11.06.2012Jaunks grmatas Salacgrvas bibliotk
08.06.2012

Last vairk ...


Bibliotekri iepazst Somijas un Igaunijas bibliotkas
07.06.2012

Laik no 24. ldz 26.maijam Salacgrvas novada bibliotku prstves Hedviga Inese Podzia un Iveta Lse devs pieredzes apmaias braucien uz Somiju un Igauniju, lai iepaztos ar minto valstu bibliotkm. Braucienu organizja Latvijas Nacionls bibliotkas Bibliotku konsultatvais centrs, un taj piedaljs ap 40 bibliotekri no visas Latvijas.

Last vairk ...


Patriotisk dzejas/eseju konkursa Za Vidzeme pirmie posmi noslguies
07.06.2012

Jau piekto reizi Salacgrvas novada bibliotka kop ar biedrbu Salacas baseina bibliotku apvienbu Salacas bibliotkas rkoja dzejas/esejas konkursu, kur ir k viena no pamataktivittm Vidzemes Patriotiskajam dzejas festivlam. 5.festivls notiks ogad 11.novembr Salacgrvas novad.

Last vairk ...


Tikans ar ar ilggadgo NOSKAAS vadtju,
bibliotekri un dzejnieci LIJU BLMU

02.06.2012

2. jnij 15:00
Salacgrvas bibliotk

Last vairk ...


Seminr Lvnu novada Centrlaj bibliotk
30.05.2012

30. maij Lvnu novada Centrlaj bibliotk notika Latvijas Nacionls bibliotkas Bibliotku konsultatv centra organiztais profesionls pieredzes apmaias seminrs. No Salacgrvas novada taj piedaljs Salacgrvas bibliotkas darbinieces Mra Apine un Hedviga Inese Podzia.

Last vairk ...


<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 
Arhvs
2021 (7)   
2020 (140)   
2019 (152)   
2018 (133)   
2017 (105)   
2016 (87)   
2015 (62)   
2014 (57)   
2013 (61)   
2012 (66)   
2011 (37)   
2010 (19)   
<< Marts 2021 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
K Jums patk bibliotkas atjaunot mjas lapa?

Patk
Nepatk
Iepriekj patika labk

Apskatt rezulttus