Jaunks grmatas

Aktualittes

2014

<--  ... 1 2 3 ...  --> 

Literrais klubi NOSKAA "Vasaras atmias" 25.09.2014Jauns grmatas 2014. gada septembr
11.09.2014

Last vairk ...


Grmatu piegdtjs Virja AKpiedv dadu izdevniecbu grmatas 03.09.2014

 

Svtki kop ar UgunsGrka Zentiu
12.08.2014

9. august ar Salacgrv tika svinti krtjie pilstas svtki. Un k jau svtkos, ciemiu netrka. Salacgrvas novada Salacgrvas bibliotk lastjus un visus UgunsGrka fanus sirsngi sagaidja Zentia jeb Valmieras tetra aktrise Regna Devte.

Last vairk ...


Izlaidums projekt Piesldzies, Latvija !
11.08.2014

Salacgrvas pilstas svtku ietvaros Salacgrvas novada Salacgrvas bibliotk notika izlaidums 24 uzmgiem cilvkiem, kuri iesaistjs LATTELECOM projekt Piesldzies, Latvija. Senioru mcanos atbalsta Latvijas Pavaldbu savienba, Labkljbas ministrija, Eiropas Komisijas prstvniecba Latvij, Izgltbas un zintnes ministrija, Kultras ministrija, Latvijas Informcijas un komunikcijas asocicija un Nodarbintbas valsts aentra.

Last vairk ...


Piesaki savu imeni karnevla gjienam "Gribu iet uz bibliotku !"
05.08.2014

Latvijas Nacionls bibliotkas Brnu literatras centrs aicina lasoas imenes vis Latvij piedalties kopg projekt. 2014.gada 8.septembr Rgas-Eiropas kultras galvaspilstas programm ir paredzts 2000 brnu karnevla gjiens no Rtslaukuma pri Akmens tiltam uz jauno Nacionlo bibliotku. T bs iespja piedalties aj vienreizj paskum Rg, demonstrjot savu izveidoto karnevla trpu - manas mks grmatas varonis.

Last vairk ...


Viesosies "Ugunsgrka" Zentia!
29.07.2014

Last vairk ...


Salacgrvas novada bibliotka samusi dvinjum no Latvijas Zintu akadmijas Baltijas stratisko ptjumu centra izdevumu "Latviei un Latvija" 4 sjumos
24.07.2014

Tas ir plakais rakstu apkopojums par tmu - Latvija un latviei, kds jebkad Latvij izdots.

Last vairk ...


Pateicoties Borisa un Inras Teterevu fonda atbalstam, iznkusi grmata, kur mkslinieks Aivars Vilipsons sakopojis 137 grafikas darbus
24.07.2014

Last vairk ...


Vidzemes bibliotekri tiekas tradicionlaj vasaras saiet konferenc
23.07.2014

Jlija otr neda Vidzemes bibliotekriem bija svtku neda, jo, k jau katru gadu, aj laik (jau 17. gadu) norisinjs ikgadj Latvijas Bibliotekru biedrbas Vidzemes nodaas konference. gada tma Bibliotkas k kultras iestdes pienesums vietjs kopienas attstb neizmantots iespjas. Divas skaistas dienas drz visu Vidzemes novadu bibliotekri tiks jaukaj un oti sakoptaj Smiltenes novada Grundzles pagasta atptas un sporta kompleks Trssalias. Ar msu novada bibliotekres no Ainaiem, Salacgrvas, Tjas un Svtciema piedaljs aj saiet, lai pilnveidotu savas profesionls prasmes un daltos domu apmai ar koliem par savu ikdienas darbu.

Last vairk ...


Jauns grmatas 2014. gada jlij
22.07.2014

Last vairk ...


Saldus novada bibliotekri Salacgrvas novad 02.07.2014

Par ikgadju tradciju bibliotku darbinieku profesionls pilnveides jom ir kuvusi pieredzes apmaias paskumu organizana. Tlt pc vasaras saulgrieiem Salacgrvas puses bibliotekri sagaidja viesus no Saldus un Brocnu novadu bibliotkm. Abos novados kop darbojas 25 publisks bibliotkas. Kurzemnieki rkoja 2 dienu izbraukumu pa Ziemevidzemi. Marrut bija iekautas vairkas bibliotkas: Vidriu pagasta bibliotka, Limbau pagasta Ldezera bibliotka, Vienes pagasta bibliotka, Svtciema bibliotka un Salacgrvas bibliotka.

Par ikgadju tradciju bibliotku darbinieku profesionls pilnveides jom ir kuvusi pieredzes apmaias paskumu organizana. Tlt pc vasaras saulgrieiem Salacgrvas puses bibliotekri sagaidja viesus  no Saldus un Brocnu novadu bibliotkm.  Abos novados kop darbojas 25 publisks bibliotkas. Kurzemnieki rkoja 2 dienu izbraukumu pa Ziemevidzemi. Marrut bija iekautas vairkas bibliotkas: Vidriu pagasta  bibliotka, Limbau pagasta Ldezera bibliotka, Vienes pagasta bibliotka, Svtciema bibliotka un Salacgrvas bibliotka.

Salacgrvas bibliotk viesi apskatja bibliotkas telpas, uzdeva interesjous jautjumus par bibliotkas darbbu, nedaudz paststja par Saldus novadu un Saldus bibliotkm. Tpat k citiem ciemiiem, ar kurzemniekiem pardjm bibliotkas kas 3.stv izvietoto Jaunatnes iniciatvas centru Bka. Centra darbiniece Marta Dance paststja par iestdes aktualittm. Par atmiu tapa kop bilde uz kas terases.

Salacgrv viesi vl apskatja jauno Salacmalas promendi, rkoja fotosesiju uz jras fona, un tad jau ce veda uz nkoo pieturas vietu Svtciema bibliotku.

Liks, ko jaunu varam izrdt un izststt koliem no lielm, radom, darbgm bibliotkm. Bet ciemiiem pie mums patika. Ststjm par savu Vidzemes lbieu krastu , par svtciemieu  izloksni, par bibliotkas un Svtciema vsturi, par saviem novadniekiem. Kolus ieinteresja msu aktivittes darb ar brniem, k ar sadarbba iespjas ar biedrbm un  novada kultras un izgltbas iestdm. Runjm par to,  kdas ir  atirbas, organizjot  bibliotku ikdienas darbu, ja blakus nav skolas  vai citas lielkas sabiedrisks iestdes.  Ciemii aplkoja bibliotk izlikts izstdes.  Visinteresantk un neparastk, protams, bija  Raimonda Meda kolekcijas izstde Alus glzes un kausi , kura  bs skatma ldz 10. jlijam . No vairk k simts glu un kausu kolekcijas koliem bija jatrod sev tkamkais, kuru  vlk piepildt. Td st pcju gaisotn , kopgi padziedot, ciemius izvljmies cient ar vidzemnieku preci- Triktas sieru, Piebalgas alu un Svtciema zemenm. Promejot, vl  izrdjm Svtciema Attstbas biedrbas jaunizremontto Saieta zli un palgtelpas, paststot, ko , Salacgrvas novada domes atbalstti, pai varam paveikt. Uz atvadm samm uzaicinjumu paviesoties viu bibliotks.
Paldies  Saldus novada bibliotkas galvenajai metodiei Aijai Peltei, kas ms iepazstinja ar Kurzemes koliem un izplnoja o tikanos. Paldies Reinim Maurtim par mziku un dziedanu. Paldies ciemiiem par dvinjumiem abm msu bibliotkm- divm Saldus novadnieku grmatm Valdemra Anca Bagtais un gudrais un Mrtia  Bergmaa Tu uz manm trepm, k ar saldnieu novada populrs grupas Lustgais Blmzers ceturto albumu "Atnc Tu uz manm trepm", kur ir iekautas 23 dziesmas , novadu informatvajiem bukletiem un aa Skudras grmatu  No saviem vrdiem neatsakos Svtciema bibliotkai .Seminrs Salacgrvas bibliotk par LURSOFT datu bzm
17.06.2014

1.jlij plkst. 10.00 aicinm uz seminru, kur tiks mcts, k piekt un izmantot LURSOFT datu bzes - Uzmumu reistrs, Komerclu reistrs, Makstnespjas datu bze, CSDD dati, Zemesgrmata, Kadastrs u.c.

Last vairk ...


Izaicinjumi bibliotkm
13.06.2014

Latvijas Nacionl bibliotka sadarbb ar Gtes instittu Rg organizja starptautisku konferenci Par digitlo fiziskaj bibliotka k saskarne. No Limbau novada konferenc piedaljs Limbau Galvens bibliotkas darbiniece Zeltte Millere, no Salacgrvas novada bibliotkas Hedviga Inese Podzia.

Last vairk ...


Igauu bibliotekri Salacgrv
09.06.2014

Salacgrvas novada Salacgrvas bibliotkas darbinieki vienmr priecjuies par viesiem. pai, ja tie ir bibliotekri. oreiz tika sagaidti rzemnieki no Igaunijas. Salacgrv viesojs 36 bibliotekri no Prnavas novada. Koli ierads pieredzes apmai, lai iepaztos ar msu bibliotku, ar bibliotkas darbu.

Last vairk ...


Prsteigumu pilna izstde Salacgrvas bibliotk
22.05.2014

Salacgrvas bibliotk 17. maija pcpusdien pulcjs tie pilstnieki, kurus bija uzrunjusi afia par ogrnietes rikas Priekules darbu izstdes Mani vaasprieki atklanu.

Last vairk ...


Tikans ar RIKU PRIEKULI 17.05.2014MUZEJU NAKTS 17. maijs, 19:00 17.05.2014

Salacgrvas pilstas bibliotkas rogramma Dzintars dziedTikans ar rakstnieci Moniku Zli 24.04.2014

24. aprl plkst. 17:30Bezmaksas datorapmcbas senioriem! 01.04.2014<--  ... 1 2 3 ...  --> 
Arhvs
2021 (7)   
2020 (140)   
2019 (152)   
2018 (133)   
2017 (105)   
2016 (87)   
2015 (62)   
2014 (57)   
2013 (61)   
2012 (66)   
2011 (37)   
2010 (19)   
<< Marts 2021 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
K Jums patk bibliotkas atjaunot mjas lapa?

Patk
Nepatk
Iepriekj patika labk

Apskatt rezulttus