Jaunks grmatas

Aktualittes

2013

<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 

LASMKOKS - Elektronisk bibliotka brniem
27.08.2013

Last vairk ...


Tautas grmatu plaukts
19.08.2013

Atnes savu pao grmatu ar ieraksttu novljumu uz Rga 2014 telpu Espland ldz 15.septembrim vai uz tuvko bibliotku ldz 1.novembrim. T nonks Gaismas pils Tautas grmatu plaukt un ks par mantojumu nkamajm paaudzm ! Uzzini vairk: www.tautasgramatuplaukts.lv

Last vairk ...


Nc un piedalies digitl Baltijas cea veidoan
19.08.2013

Vai Jums ir saglabjusies mugursoma, trolejbusa biete, prnsjamais radio, avzes izgriezums, aprbs, vai rotalieta, kuru turjt roks, stvot Baltijas ce 1989.gad?

Last vairk ...


IZDARI SAVU IZVLI
19.08.2013

nobalso par logo www.es2015.lv un paldzi rijai izlemt, kur bs 2015.gada Latvijas prezidentras ES Padom logo!

Last vairk ...


Par bibliotku, vasaru un draugiem
14.08.2013

Latvij valda krtj vasara. Ik gadus Salacgrvas pus vasaras atvainjumu pavada pilstas viesi, cits viets dzvojoie. Salacgrva piesaista apmekltjus ar ziemevidzemes prli Salacu, kuiem, ostu un galvenais ar jrmalu. Salacgrvas bibliotka ir iecienta daudzu iebraucju-vasarnieku vid. Gadu gadiem vii atvainjuma laik uzturoties Salacgrv, neiztiek bez bibliotkas pakalpojumiem. Pirms gadiem 30-50 k lastjus reistrja brnus, kuri paaudu nomai ogad ir senioru vecum. Ar katru gadu vairk un vairk piesaks jauni lastji. pai to var teikt par jauno paaudzi. Un tad gribs nepiekrist domai, ka brni vairs nelasa grmatas.

Last vairk ...


Ksti par bibliotekru
13.08.2013

Turpins uzemana pilna un nepilna laika studijm Latvijas Kultras akadmijas Latvijas Kultras koled. Ldz 2013. gada 13. septembrim turpins uzemana Latvijas Kultras akadmijas Latvijas Kultras koledas pilna un nepilna laika studiju programms.

Last vairk ...


Jaunumi Salacgrvas novada bibliotks
25.07.2013

Salacgrvas novada bibliotks papildus turpmk bs pieejami dadi izdevumi, kuri saemti no Latvijas Nacionls bibliotkas Bibliotku atbalsta institta (BAI).

Last vairk ...


Saeimas deputte IVETA GRIGULE tiksies ar iedzvotjiem
23.07.2013

Salacgrvas bibliotk 23. jlij plkst. 13:00
Visi laipni aicinti!

Last vairk ...


Swedbank e-prasmju skola Salacgrvas bibliotk 10.07.2013Salacgrvas novada bibliotekri mcs virtulaj skol
04.07.2013

Bibliotekrs ir profesija, kas prasa nemitgu pilnveidoanos, izgltoanos. Lai veiksmgi sptu nodroint apmekltju pieprasjumu, ir jorientjas grmatu pasaul. Agrk pasaule atrads tikai bibliotkas plauktos, pie kuriem varja pieiet, paemt rok grmatu un pasniegt to lastjam. K palgldzeklis konkrtas grmatas atraanai kalpoja grmatu katalogs, kur ikvienai grmatai bija sava kartte ar nordi, kur attiecgo eksemplru meklt.

Last vairk ...


Jauns grmatas brniem 2013. g. jlij
03.07.2013

Last vairk ...


Aicinm apgt datorprasmes projekt Piesldzies, Latvija 2013 ar Salacgrv
02.07.2013

Aicinm aktvi iesaistties bezmaksas datorapmcbu projekt cilvkus pc 50 gadu vecuma. Programma dos iespju apgt datoru lietoanu, internetu un izmantot e-pakalpojumus, tdjdi veicinot senioru konkurtspju darba tirg, k ar piedvjot papildus iespju saziai ar rvalsts dzvojoiem tuviniekiem.

Last vairk ...


Jaunks grmatas 2013. gada jnij
28.06.2013

Last vairk ...


Piesldzies, Latvija!
25.06.2013

Lattelecom projekts Piesldzies, Latvija! piedv bezmaksas datorapmcbas cilvkiem vecum pc 50 gadiem, sniedzot teortiskas un praktiskas iemaas darbam ar datoru.

Last vairk ...


Swedbank e-prasmju skola 17.06.2013Salacgrvas bibliotk Noskaa beidz sezonu.
13.06.2013

Salacgrvas bibliotkas literraj klubi Noskaa aizvadtaj sezon bijuas dadas nodarbbas .Skm gadu ar kopgu egltes svinanu. Kopgi atvrm Kristapa jauno grmatu Mani (ne)darbi. Tikans reiz ar drznieci Lgu Kuku runjm par veselgu dzvesveidu. is ir garaugu un garvielu renesanses laiks. Glui tpat k pirms gadiem piecsimt, kad eiropieiem ldz ar jaunu jrasceu un kontinentu atklanu pavrs jauna fantastiska garu pasaule un iespjas savas labsajtas uzlaboan.6.apra nodarbb savu ieskatu garaugu pasaul pavra Lga, atvedot ldzi specili sadiedztus zaumus degustcijai un ldzemanai saviem mazdrziiem. Tomr ikdien pietrkst laika parpties par sevi.

Last vairk ...


Eiropas Digitl bibliotka Europeana
12.06.2013

Last vairk ...


Esi labkais Latvij, saem planetdatoru un brauc pc Eiropas balvas uz Briseli!
12.06.2013

Vai esi pievrsis uzmanbu saturam, kas pieejams internet? Vai zinji, ka 58% Eiropas jaunieu nav apmierinti ar internet pieejam satura kvalitti? Vai esi viens no viiem? Cik biei, skatoties kdu parocgi un tavuprt nemkulgi veidotu video vai blogu, pie sevis nodom: hmm... stulbi... mugi? Varbt Tev kdreiz ir bijusi vlme izveidot kaut ko patiem gaumgu, jautru, izgltojou kvalitatvu interneta saturu? Tad ir tava iespja pardt citiem, ka proti radt foras un interesantas lietas. Esi oriinls un pardi savu talantu, izstrdjot interneta saturu, kas izglto, inform par aktulm lietm, sniedz padomus un izklaid ne tikai tevi un tavus draugus, bet ar citus jaunieus un brnus.

Last vairk ...


Saemts atbalsts skauplau saglabanai un popularizanai
12.06.2013

Latvijas Ziemevidzemes piejras puse raksturga ar savu latviskumu. Varbt tpc pirms vairkiem gadiem Salacgrvas pilstas bibliotka sav attstbas pln ietvra tdu lietu k strdt, darboties latviskuma gaisotn, pai piestrdt pie aktivittm, kuru ieguvumu galamris ir latvieu valodas, latvisk patriotisma saglabana. Darbbas formas ir dadas. Unikli ir jau pieci pagjuie Vidzemes Patriotiskie dzejas festivli, kuros Vidzemes skolni raksta jaunradi par savu dzimteni, par savu Tva zemi. Bibliotka specili pievr uzmanbu, lai tiktu iegtas, uzglabtas un piedvtas apmekltjiem dadas retumu grmatas latvieu valod. Tai skait grmatas, kuras izdotas pirms vairk nek 100 gadiem gan Latvijas, gan rzemju izdevniecbs. K dvinjumus bibliotka ir samusi jau ap 1000 dus eksemplrus.

Last vairk ...


Ststu laiks bibliotks
10.06.2013

Projekts "Ststu laiks bibliotks" stenots ar UNESCO Ldzdalbas programmas atbalstu, mrprogramma "Nemateril kultras mantojuma integrana formlaj un neformlaj izgltb". Vairk informcijas par UNESCO LNK tklu var iegt eit: http://www.stastubibliotekas.com/par-mums/

Last vairk ...


<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 
Arhvs
2021 (7)   
2020 (140)   
2019 (152)   
2018 (133)   
2017 (105)   
2016 (87)   
2015 (62)   
2014 (57)   
2013 (61)   
2012 (66)   
2011 (37)   
2010 (19)   
<< Marts 2021 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
K Jums patk bibliotkas atjaunot mjas lapa?

Patk
Nepatk
Iepriekj patika labk

Apskatt rezulttus